Home

Geschiedenis

Vriendengroep

Activiteiten

Foto's

Contact

Vijf maanden lang, van januari tot mei 1945, bestond er in de Duitse marinestad Wilhelmshaven een strafkamp voor politieke gevangenen uit Nederland: het Lager Schwarzer Weg.

Zo’n duizend Nederlanders, vooral afkomstig uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, zijn hier in die tijd vastgehouden. Vierhonderd van hen zijn enige tijd ondergebracht geweest in het kamp Brockzetel, in de buurt van Aurich (Oostfriesland).

Er is in deze beide kampen onnoemelijk veel leed geleden. Verscheidene gevangenen hebben hun kampverblijf niet overleefd. Toch is het moeilijk informatie over deze kampen te vinden. Niettemin is die informatie er wel degelijk, want er bestaat een boekje over de geschiedenis van dit kamp (zie Geschiedenis). En er is ook nog meer, namelijk een vriendengroep van voormalige gevangenen van dit kamp en hun familieleden. Deze website geeft informatie over die groep.

Ongetwijfeld zijn er nog ex-gevangenen van dit kamp in leven die niet weten dat deze groep bestaat en welke activiteiten zij ontplooit. De groep is er evenwel niet alleen voor hen, maar ook voor familieleden van voormalige gevangenen. Het komt meer dan eens voor dat een familielid op zoek is naar informatie over het kamp waar zijn of haar vader, grootvader, oom of ander familielid gedetineerd is geweest of misschien zelfs is gestorven.